Počet záznamov: 1  

Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland

  1. ŠTEINER, Ivan - ROSENBERG, Miloslav. Podpora malého a stredného podnikania v Írsku: agentúra Enterprise Ireland. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 336-341.
Počet záznamov: 1