Počet záznamov: 1  

Zmeny v organizačnej architektúre podnikov

  1. THOMASOVÁ, Elena. Zmeny v organizačnej architektúre podnikov. In Transformácia podnikov v SR a v krajinách strednej a východnej Európy : zborník príspevkov. 11. december 1997. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 1997, s. 129-133
    Ohlasy:
    [4] MAJTÁN, Miroslav. Projektový manažment. Bratislava : Sprint dva, 2009. 299 s. ISBN 978-80-89393-05-3.