Počet záznamov: 1  

Poznatky a znalosti v sieti slovenských univerzít

  1. BUČEK, Milan. Poznatky a znalosti v sieti slovenských univerzít : (Projekt APVV-0230-07: Regionálna dimenzia znalostnej ekonomiky). In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 5-11
    Ohlasy:
    [4] MIŠÚNOVÁ, Ema - MIŠÚN, Juraj. Náčrt uplatnenia inovácií v regionálnom rozvoji cestovného ruchu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 3, s. 347-362. Dostupné na internete: ftp://193.87.31.84/0163724/er3_2012_fulltext_misunova_misun.pdf.