Počet záznamov: 1  

Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike

  1. ŠIPIKAL, Miroslav - IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Metropolitné regióny v znalostnej ekonomike. In Region direct : the international scientific journal. - Banská Bystrica : Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica, 2009. ISSN 1337-8473, 2009, roč. 2, č. 1, s. 53-79
    Ohlasy:
    [4] BUČEK, Milan - REHÁK, Štefan - HUDEC, Oto. Výskum znalostí a poznatkov v ekonomike - koncepcie, metodológia, výsledky. In Národná a regionálna ekonomika VIII. : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2010, s. 105-118.
    [3] ČERNÁKOVÁ, Veronika. Univerzálne kritériá hodnotenia ekonomickej úrovne regiónov. In Regionální studia : recenzovaný vědecký časopis = Regional studies : peer-reviewed scientific journal. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2012. ISSN 1803-1471. Roč. 6, č. 1 (2012), s. 24-33.