Počet záznamov: 1  

Vývoj Európskeho menového systému

 1. HONTYOVÁ, Kajetána. Vývoj Európskeho menového systému. In Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice II : sborník z mezinárodní konference, Karviná 1997. - Karviná : Slezská univerzita Opava, Obchodně podnikatelská fakulta Karviná, 1997. ISBN 80-85879-81-6, s. 2285-292
  Ohlasy:
  [4] GONDA, Vladimír. Peniaze a monetárne teórie. Bratislava : Iura Edition, 2000. 147 s. Ekonómia. ISBN 80-88715-63-6.
  [4] MARTINCOVÁ, Marta. Teoretické problémy makroekonomickej rovnováhy. Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 1999. 149 s. ISBN 80-225-1127-9.
  [3] KULHÁNEK, Lumír. Vede euro k vytvoření nového měnového bloku? In Ekonomická revue. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 1999. ISSN 1212-3951. 1999, roč. 2, č. 2. s. 105-109.
  [3] POLOUČEK, Stanislav. České bankovnictví na přelomu tisíciletí. Ostrava : Ethics, 1999. ISBN 80-238-3982-9.