Počet záznamov: 1  

Vodný plán Slovenska

  1. GAJDOVÁ, Jana. Vodný plán Slovenska. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 3-4, s. 4-5. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>