Počet záznamov: 1  

Aplikácia analýzy v evaluačnom procese vzdelávania

  1. ANTALOVÁ, Mária. Aplikácia analýzy v evaluačnom procese vzdelávania. In Metodologické otázky analýzy v úlohách teórie a spoločenskej praxe Slovenskej republiky 2001 : zborník z celoštátneho vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2001. ISBN 80-225-1533-7, s. 174-181.