Počet záznamov: 1  

Odchýlky od racionality u investorov

  1. PILCH, Ctibor. Odchýlky od racionality u investorov. In FIN STAR NET 2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo Fin Star, 2010. ISBN 978-80-970244-2-0, s. [1-10]
    Ohlasy:
    [3] ŠTURC, Boris - HORVÁTOVÁ, Eva - HORVÁT, Ján. Investičné portfólio ako investičný proces. In Hradecké ekonomické dny 2014 : ekonomický rozvoj a management regionů. - Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2014. ISBN 978-80-7435-368-0, s. 306-316. ITMS 26240120032.
Počet záznamov: 1