Počet záznamov: 1  

Nové trendy v písaní diplomových prác - rešpektovanie medzinárodných noriem a štandardov

  1. GONDA, Vladimír. Nové trendy v písaní diplomových prác - rešpektovanie medzinárodných noriem a štandardov. In Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1516-7, s. 78-89.
Počet záznamov: 1