Počet záznamov: 1  

Marketing malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele

  1. GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketing malé firmy - příklady z praxe a doporučení pro podnikatele. In Základy podnikání : teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. - Praha : Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3339-5, s. 224-241 [2,1 AH]
    Ohlasy:
    [2] TÓTHOVÁ, Alena - TÓTH, Miroslav. Význam riadenia a prezentácie plánovacích procesov podnikov a holdingových zoskupení. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010, s. 480-489.
    [4] TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Balanced scorecard - nástroj pre strategický controlling. In Podpora controllingových systémov v praxi SR podľa vyspelých controllingových systémov v krajinách Európskej únie I. : [zborník vedeckých prác]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM. 2010. ISBN 978-80-225-2976-1, s. 69-80.
Počet záznamov: 1