Počet záznamov: 1  

Reálna hodnota ako primárna metóda oceňovania v účtovnej závierke

  1. ŠKODA, Miroslav. Reálna hodnota ako primárna metóda oceňovania v účtovnej závierke. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 54-61.