Počet záznamov: 1  

Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb

  1. GÚČIK, Marián. Manažérstvo sťažností v organizáciách služieb. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2009. 120 s. ISBN 978-80-8083-839-3.