Počet záznamov: 1  

Hospodárenie s majetkom miest a obcí

  1. KAŠIAR, Ján. Hospodárenie s majetkom miest a obcí. In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-0448, 2010, č. 5, s. 57-62.