Počet záznamov: 1  

Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000

  1. KRNÁČOVÁ, Paulína. Požiadavky na analýzu nákladov na kvalitu z pohľadu súboru noriem STN EN ISO 9000. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 78-84. VEGA 1/4590/07
    Ohlasy:
    [4] LACKOVÁ, Alica - JURKOVIČOVÁ, Lujza. Systémové inžinierstvo kvality : zabezpečovanie kvality vo vybraných odvetviach obchodu a priemyslu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 180 s. [9,818 AH]. ISBN 978-80-225-3185-6.
Počet záznamov: 1