Počet záznamov: 1  

Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku

  1. MORVAY, Karol. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 2, s. 144-155
    Ohlasy:
    [1] BUCHTA, Stanislav. Development of agrarian employment in Slovakia after 2013. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2011. ISSN 0139-570X, 2011, vol. 57, no. 1, s. 21-26. Dostupné na internete: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/34049.pdf.
Počet záznamov: 1