Počet záznamov: 1  

Profesor Ľuboš Pástor na Ekonomickej univerzite v Bratislave

  1. PÉLIOVÁ, Jana - KOVÁČ, Urban - KOVÁČ GERULOVÁ, Lukrécia. Profesor Ľuboš Pástor na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2010. ISSN 0013-3035, 2010, roč. 58, č. 2, s. 206-210.
Počet záznamov: 1