Počet záznamov: 1  

Sociálne zabezpečenie

 1. OŠKOVÁ, Silvia - PONGRÁCZOVÁ, Eva - SATMÁR, Oliver. Sociálne zabezpečenie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 156 s. [8,641 AH]. ISBN 978-80-225-2958-7
  Ohlasy:
  [4] ANTALOVÁ, Mária. Teoretické prístupy ku kvalite pracovného života. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. ISSN 1336-1732, Marec 2011, roč. 4, č. 1, s. 38-48. ITMS 26240120032.
  [4] ANTALOVÁ, Mária. Trh práce a manažment ľudských zdrojov : seminárne cvičenia. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 194 s. [8,651 AH]. ISBN 978-80-225-2951-8.
  [4] MASÁROVÁ, Tatiana - SIKA, Peter - ŠPANKOVÁ, Jana. Sociálna politika - aplikačné praktikum. Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. ISBN 978-80-8075-513-3.
  [4] SIKA, Peter. Sociálne zabezpečenie I. 1. vyd. Trenčín : Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2012. ISBN 978-80-8075-558-4.
  [4] JURÍK, Jozef. Princípy distributívnej spravodlivosti v systéme sociálneho zabezpečenia. In IPPR.sk : Sociálna politika [elektronický zdroj]. [Bratislava] : Inštitút pre paradigmatické reformy, 17.12.2012. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: http://ippr.sk/socialna-politika/139-principy-distributivnej-spravodlivosti-v-systeme-socialneho-zabezpecenia.
  [4] KORIMOVÁ, Gabriela - ŠTRANGFELDOVÁ, Jana. Ekonomika sociálnych služieb. Banská Bystrica : Belianum, 2014. ISBN 978-80-557-0741-9.
  [4] SIKA, Peter - ŠPANKOVÁ, Jana. Sociálne zabezpečenie. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2015. ISBN 978-80-8075-664-2.

Počet záznamov: 1