Počet záznamov: 1  

Externí rating a otázky regulace

  1. BLAHOVÁ, Naďa. Externí rating a otázky regulace. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009. ISSN 1336-8818, 2009, roč. 6, č. 1, s. 5-16.
Počet záznamov: 1