Počet záznamov: 1  

Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní

  1. ÖLVECKÝ, Miroslav. Postavenie LCMS Moodle v kombinovanom vzdelávaní. In Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 11. marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2949-5, s. 1-5.
Počet záznamov: 1