Počet záznamov: 1  

Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie

  1. ZIMKOVÁ, Emília. Slovenský bankový sektor a proces eurokonverzie. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007. ISSN 1336-8818, 2007, roč. 4, č. 2, s. 81-88.