Počet záznamov: 1  

Analýza a vybrané súvislosti vývoja čínskych devízových rezerv

  1. HAMARA, Andrej - ZÁBOJNÍK, Stanislav. Analýza a vybrané súvislosti vývoja čínskych devízových rezerv. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv finanční krize na mezinárodní podnikání : sborník z 10. mezinárodní vědecké konference = proceedings from 10th international scientific conference. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1583-0, s. 227-232. VEGA 1/0771/10.