Počet záznamov: 1  

AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

  1. AIESA 2010 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 13. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 20.-21.5.2010. Zostavenie zborníka Ružena Pardelová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. [36] s. ISBN 978-80-225-2980-8.

Počet záznamov: 1