Počet záznamov: 1  

Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy

  1. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy. Medzinárodná vedecká konferencia. Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. máj 2010 [elektronický zdroj]. Zostavili: Martin Novák, Silvia Ošková. Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2973-0.