Počet záznamov: 1  

Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov

  1. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza vzťahov medzi dvojicami výmenných kurzov. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 13. medzinárodná vedecká konferencia [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2980-8, s. [1-5]. VEGA 1/0181/10.