Počet záznamov: 1  

Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu

  1. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 366. ISBN 978-80-210-5067-9.