Počet záznamov: 1  

Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy

  1. RYBÁROVÁ, Daniela. Výber strategických projektov - dôležité rozhodnutie v období krízy. - Registrovaný: Web of Science. In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 370-374. VEGA 1/0549/10
    Ohlasy:
    [4] DUBCOVÁ, Gabriela. Využitie projektového kontrolingu pre účely cenového rozhodovania. In Ceny ako nástroj strategického rozhodovania v súčasných trhových podmienkach : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3319-5, s. 128-143. VEGA 1/0410/10.
    [2] DUBCOVÁ, Gabriela - BUDINSKÝ, Michal. Vybrané problémy projektového controllingu. In Aktuálne pohľady na konkurencieschopnosť a podnikanie : [zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3079-8, s. 14-30.