Počet záznamov: 1  

Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov

  1. MIKÓCZIOVÁ, Jana. Determinanty kapitálovej štruktúry podnikateľských subjektov. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : EKONÓM, 2010. ISSN 1336-1732, 2010, roč. 3, č. 1, s. 80-87
    Ohlasy:
    [4] FETISOVOVÁ, Elena - HUCOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne problémy financií malých a stredných podnikov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 258 s. [16,892 AH]. ISBN 978-80-225-3366-9.