Počet záznamov: 1  

Ochrana zamestnancov v prípade straty zamestnania v krajinách EÚ

  1. MIHÁLIK, Radovan. Ochrana zamestnancov v prípade straty zamestnania v krajinách EÚ. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0.