Počet záznamov: 1  

Perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok

  1. STRELKOVÁ, Katarína. Perspektívy medzinárodnej spolupráce v oblasti tvorby učebných pomôcok. In Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4, s. 156-159.