Počet záznamov: 1  

Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ?

  1. SRPOVÁ, Jitka - KUNZ, Vilém. Má společenská odpovědnost firem v České republice budoucnost ? In Podnikanie a konkurencieschopnosť firiem 2010 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie organizovanej v rámci podujatí k 70. výročiu založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2978-5, s. 415-419.