Počet záznamov: 1  

Vnútorné hodnotenie školy

  1. SÁNDOR, Albert. Vnútorné hodnotenie školy. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849, 2010, č. 5, s. 18-22.