Počet záznamov: 1  

Ako poukázať 2 percentá dane z príjmov v roku 2010

  1. STRIČÍK, Michal. Ako poukázať 2 percentá dane z príjmov v roku 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 3, s. 15.