Počet záznamov: 1  

Celostní management

 1. PORVAZNÍK, Ján - LADOVÁ, Janka. Celostní management. 4. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : IRIS, 2010. 490 s. [24,05 AH]. ISBN 978-80-89256-48-8
  Ohlasy:
  [6] LIPTÁK, František. [Celostní management]. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 12, s. 92-93. Recenzia : Celostní management / Ján Porvazník, Janka Ladová. 4. přeprac. a dopl. vyd. Bratislava : IRIS, 2010.
  [4] HUDÁKOVÁ, Ivana - LJUDVIGOVÁ, Ivana. Teoretické vymedzenie pojmu leadership na Slovensku a v zahraničí. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. ISSN 1337-0510, 2010, roč. 5, č. 13, s. 17-27.
  [3] PORVAZNÍKOVÁ, Barbora. Societas Europea - the benefits and problems concerning the advancement of globalization in Europe and in the world. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011 [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4.
  [3] VRÁNOVÁ, Šárka. Ways to improve management of staff with tertiary education. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : [recenzovaný zborník] : 7. ročník : 12. dubna 2011 [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-013-4.
  [4] BILÍKOVÁ, Jana. Proč studovat celostní management a proč být celostně způsobilým? In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. ISSN 1337-0510. 2011, roč. 6, č. 15, s. 73-79.
  [4] LIPTÁK, František. Trendy metodológie manažmentu. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. ISSN 1337-0510, 2011, roč. 6, č. 15, s. 7-17.
  [4] PORVAZNÍKOVÁ, Barbora. Narastajúci záujem o európske akciové spoločnosti, ich prínosy a problémy pri rozvoji globalizácie v Európe a vo svete. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. Bratislava : ALDO, 2011. ISBN 978-80-970759-0-3. S. 94-98.
  [4] MIŠÚN, Juraj - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Teoretické vymedzenie mozgového dopingu ako spôsobu zvyšovania výkonnosti zamestnancov. In Manažment, teória, výučba a prax 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Liptovský Mikuláš, 28.-30. septembra 2011 [elektronický zdroj]. - Liptovský Mikuláš : Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. ISBN 978-80-8040-427-7, s. 232-238. VEGA 1/0794/11.
  [4] LJUDVIGOVÁ, Ivana. Transformačný a charizmatický leadership. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave [elektronický zdroj]. - [Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2011]. ISBN 978-80-225-3253-2, s. [1-6].
  [4] DUBEŇOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Employees development through managing their competency. In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3265-5, s. 142-148.
  [4] LIPTÁK, František. Elektronické konzultovanie - "E-consulting". In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. ISSN 1337-0510, 2011, roč. 6, č. 16, s. 40-50.
  [4] LJUDVIGOVÁ, Ivana - HUDÁKOVÁ, Ivana. Modelové zobrazenie tímového vodcovstva. In Theory of Management 3 : The Selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2011. ISBN 978-80-554-0419-6, s. 262-265.
  [4] POLEDNÁKOVÁ, Anna - HRVOĽOVÁ, Božena - SZARKOVÁ, Miroslava - BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - MIKLOŠ, Miroslav - KUBRANOVÁ, Magdaléna - SZÁRAZOVÁ, Gabriela. Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 156 s. [9 AH]. VEGA 1/0415/10. ISBN 978-80-225-3343-0.
  [3] SZARKOVÁ, Miroslava - GERTLER, Ľubomíra. Komunikačné kompetencie vo finančnom riadení podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych procesov. In Hradecké ekonomické dny 2012, díl I. : ekonomický rozvoj a management regionů. - Hradec Králové : nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2012. ISBN 978-80-7435-171-6, s. 275-280.
  [3] PRIEČKOVÁ, Katarína - REMEŇOVÁ, Katarína. Kompetentnosť manažéra a jej dôležitosť v znalostnej ekonomike. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 269-275. PMVP 2318162.
  [3] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana - MIŠÚN, Juraj. Tvorba a realizácia stratégie ako súčasť celostnej manažérskej kompetentnosti. In Znalosti pro tržní praxi 2011 : nová generace pracovníků (Generace Y) : sborník z mezinárodní vědecké konference : Olomouc, 24. a 25. listopadu 2011 [elektronický zdroj]. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomoucensis II., 2011. ISBN 978-80-87533-02-4, s. 739-749.
  [4] MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Zdokonaľovanie strategického manažmentu. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 104 s. [6,002 AH]. ISBN 978-80-225-3458-1.
  [3] SZARKOVÁ, Miroslava - KINTLER, Jakub - HORVÁTH, Marián. Kompetencie v projektovom riadení. In Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol : sborník z konference : České Budějovice, 13.4.2012. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, p.p.s., 2012. ISBN 978-80-87472-32-3, s. 78-83. VEGA 1/0053/12.
  [4] LIPTÁK, František. Elektronické konzultovanie - "E-consulting". In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. ISSN 1337-0510, 2011, roč. 6, č. 16, s. 40-50.
  [4] LJUDVIGOVÁ, Ivana. Charizmatické vodcovstvo a charizma ako súčasť celostnej kompetentnosti subjektov manažmentu. In Celostná manažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8. S. 126-135.
  [4] MESÁROŠ, Peter - MESÁROŠOVÁ, Margita - DUGAS, Jaroslav - BRUOTHOVÁ, Michaela. Vybrané problémy identifikácie a merania manažérskych kompetencií (spôsobilostí) študentov vysokých škôl. Aut. Michaela Bruothová. In Celostná mnanažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8, s. 23-38. VEGA 1/0794/11.
  [4] BAŠISTOVÁ, Alena - BOBENIČ HINTOŠOVÁ, Aneta. Rozvíjanie a zvyšovanie úrovne verbálnych a numerických spôsobilostí u riadiacich pracovníkov spoločnosti Motor Car Košice s. r. o. In Celostná mnanažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8, s. 39-48.
  [4] FERENCOVÁ, Martina. Akademická pôda verzus hospodárska prax - stakeholderi univerzít a uspokojovanie požiadaviek praxe. In Ekonomika a manažment podniku : vedecký časopis pre ekonomiku, riadenie a manažment slovenských podnikov. Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky, 2011. ISSN 1336-4103. 2012, roč. 10, č. 1-2, s. 43-58.
  [4] FERENCOVÁ, Martina. Akademická pôda verzus hospodárska prax - redefinícia stakeholderov univerzít. In Celostná mnanažérska kompetentnosť - potreba, prístupy a metódy jej ohodnocovania : zborník vedeckých prác z vedeckého seminára. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3602-8. S. 119-125.
  [4] BILÍKOVÁ, Jana. Nezbytnost zvyšování celostní způsobilosti manažerů. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2013. ISSN 1337-0510. 2013, roč. 8, č. 20, s. 73-79.
  [4] BILÍKOVÁ, Jana - TARABA, Pavel - BEZDĚK, Václav. Celostní management a výběr členů orgánů správy a řízení organizací v České republice. In QUAERE 2013 : vol. III : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů [elektronický zdroj]. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2013. ISBN 978-80-905243-7-8. S. 415-424.
  [1] KUBIČKOVÁ, Martina. Knowledge transfers in multinational corporations on the level of top management. In Innovation and sustainable competitive advantage: from regional development to world economies : 18th International business information management association conference : Istanbul, May 09-10 2012. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2012. ISBN 978-0-9821489-7-6. P. 1954-1962.
  [1] KUBIČKOVÁ, Martina. Intercultural communication of multinational corporations with the specific aspect of czech culrure. In Innovation and sustainable competitive advantage: from regional development to world economies : 18th International business information management association conference : Istanbul, May 09-10 2012. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2012. ISBN 978-0-9821489-7-6. P. 1963-1970.
  [1] VRÁNOVÁ, Šárka. Motivation of university-educated bank specialists in non-managerial posts. In Innovation vision 2020: sustainable growth, entrepreneurship and economic development : 19th International business information management association conference : Barcelona, Nov 12-13 2011. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2012. ISBN 978-0-9821489-8-3. P. 1180-1189.
  [1] KUBIČKOVÁ, Martina - JAYAWARDENA, Liyanarachchi N.A.C. Enhancement of human resource practices of multinational corporations through organizational communications. In Innovation vision 2020: sustainable growth, entrepreneurship and economic development : 19th International business information management association conference : Barcelona, Nov 12-13 2011. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2012. ISBN 978-0-9821489-8-3. P. 1551-1559.
  [1] VYDROVÁ, Janka. The role of knowledge workers and company culture in successful knowledge sharing organisation. In Innovation vision 2020: sustainable growth, entrepreneurship and economic development : 19th International business information management association conference : Barcelona, Nov 12-13 2011. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2012. ISBN 978-0-9821489-8-3. P. 2052-2061.
  [1] KUBIČKOVÁ, Martina - KRENAŘ, Petr. Communications management: media as a partner or threat for MNCs. In Innovation and knowledge management: a global competitive advantage : 16th International business information management association conference : Kuala Lumpur, Jun 29-30 2011. Norristown (USA) : International business information management association (IBIMA), 2011. ISBN 978-0-9821489-5-2. P. 1620-1628.
  [4] PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Vodcovský potenciál manažérov na Slovensku. In Management trends in theory and practice : scientific papers. - Žilina : EDIS, University Publishing House, University of Zilina, 2013. ISBN 978-80-554-1736-4, s. 192-194.
  [1] TARABA, Pavel - BARTOSIKOVA, Romana - BILIKOVA, Jana - SOLIMAN, KS. Application of Knowledge of Corporate Governance in the Czech Republic. In VISION 2020: SUSTAINABLE GROWTH, ECONOMIC DEVELOPMENT, AND GLOBAL COMPETITIVENESS, VOLS 1-5, 2014, vol., no., pp. 1630-1642.
  [4] KONČITÍKOVÁ, Gabriela. Celostní kompetentnost osobnosti Tomáše Bati zakladatele, jako světové podnikatelské a manažerské osobnosti. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 28-38.
  [4] ALI TAHA, Viktória - FERENCOVÁ, Martina. Interkultúrna kompetentnosť - integrálna súčasť kľúčových kompetentností moderného manažéra. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 24, s. 16-25.
  [3] CIMBÁLNÍKOVÁ, Lenka - BILÍKOVÁ, Jana - TARABA, Pavel. Databáze manažerských metod a technik. Ostrava : Repronis, 2013. ISBN 978-80-7329-380-2.
  [1] PAVEL, Taraba - ROMANA, Heinzova - KATERINA, Pitrova - MARTIN, Hart - JAKUB, Trojan - SOLIMAN, KS. Project Risks in Enterprises in the Czech Republic. In INNOVATION VISION 2020: FROM REGIONAL DEVELOPMENT SUSTAINABILITY TO GLOBAL ECONOMIC GROWTH, VOL I-VI, 2015, vol., no., pp. 814-821.
  [4] HALTOFOVÁ, Barbora. "Crowdsourcing" jako nástroj znalostního mnagementu. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2015. ISSN 1337-0510, 2015, roč. 10, č. 29, s. 100-108.
  [4] KINTLER, Jakub - ŠTETKA, Peter - RYBÁROVÁ, Daniela - REMEŇOVÁ, Katarína - ČERNÝ, Matej. Výskum trendov univerzitného vzdelávania ekonomických predmetov v podmienkach SR. Recenzenti Štefan Majtán, Alena Tršťanská. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 210 s. [9,87 AH]. ISBN 978-80-225-4202-9.
  [1] BILIKOVA, Jana - TARABA, Pavel. The Holistic Level of Competence in the Selection Process for the Position of Managers in SMEs in the Czech Republic. In CRAFTING GLOBAL COMPETITIVE ECONOMIES: 2020 VISION STRATEGIC PLANNING & SMART IMPLEMENTATION, VOLS I-IV, 2014, vol., no., pp. 401-408.
  [1] TARABA, Pavel - KRAMOLIS, Jan - PITROVA, Katerina - HART, Martin. Holistic Competence Level of Corporate Governance Bodies in the Selection Process in the Czech Republic. In INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH, VOLS I VI, 2015, 2015, vol., no., pp. 1430-+.