Počet záznamov: 1  

Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám

  1. WÁCLAVOVÁ, Linda. Povinnosti obcí v súvislosti s novelou zákona o slobodnom prístupe k informáciám. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Iura Edition. ISSN 1337-7523, 2009, č. 1, s. 22-25.