Počet záznamov: 1  

Makroekonómia (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice)

  1. TÁNCOŠOVÁ, Judita - GONDA, Vladimír - HONTYOVÁ, Kajetána - LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - MARTINCOVÁ, Marta - MUCHOVÁ, Eva - PIOVARČIOVÁ, Veronika - ROZBORILOVÁ, Dária - MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Makroekonómia (obsahové a metodické vypracovanie vysokoškolskej učebnice) : záznam zo záverečnej oponentúry Správy o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu KEGA : doba riešenia 2004-2006. Bratislava, 2007. [36] s. KEGA 3/2001/04.