Počet záznamov: 1  

Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data Envelopment Analysis

  1. HUSKA, Martin. Hodnotenie efektívnosti otvorených podielových fondov v SR využitím metód Data Envelopment Analysis : dizertačná práca. Škol. Zlatica Ivaničová. Bratislava, 2010. 107 s.