Počet záznamov: 1  

Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky

  1. SCHWARZOVÁ, Mária. Princípy oceňovania vybraných aktív a pasív banky. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Smolenice, 22.-23. október 2009. - Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. ISBN 978-80-225-2863-4, [S. 1-12].