Počet záznamov: 1  

Šanghaj a EXPO 2010

  1. LICHÝ, Ján. Šanghaj a EXPO 2010. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 7-8, s. 16-22. Dostupné na : <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>