Počet záznamov: 1  

Migration and economy

  1. Migration and economy : global and local dynamics. Lanham : AltaMira Press, 2005. 332 s. Society for economic anthropology monographs, v. 22. ISBN 978-0-7591-0775-5.

Počet záznamov: 1