Počet záznamov: 1  

Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu

  1. NOVACKÁ, Ľudmila. Trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu na medzinárodnom trhu. Bratislava : KARTPRINT, 2010. 103 s. [7,215 AH]. KEGA 046-036EU-4/2010 KEGA - A 3. ISBN 978-80-88870-88-3
    Ohlasy:
    [4] LITOMERICKÝ, Juraj. Makromarketing cestovného ruchu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 120 s. [6,356 AH]. ISBN 978-80-225-3146-7.
    [4] MICHÁLKOVÁ, Anna. Rozvoj destinačného manažmentu na Slovensku. In Výzvy a perspektívy cestovného ruchu v Slovenskej republike : [zborník príspevkov] : vedecká online konferencia poriadaná ako sprievodné podujatie Týždňa vedy na Slovensku : v Bratislave, dňa 28. 11. 2012 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3534-2, s. 94-99.
    [4] VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna - ŠUTEROVÁ, Viola. Spoločenská zodpovednosť a jej uplatnenie v podnikaní. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 64-70 online. Dostupné na : http://www.obchodnafakulta.sk/www_write/files/veda-vyskum/ecrp/ecrp-201601.pdf.

Počet záznamov: 1