Počet záznamov: 1  

Problematika trvalo udržateľného rozvoja vo vyučovaní obchodnej angličtiny

  1. ADAMKOVÁ, Miriam. Problematika trvalo udržateľného rozvoja vo vyučovaní obchodnej angličtiny. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium IV. : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-41-3, s. 29-36.
Počet záznamov: 1