Počet záznamov: 1  

Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ

  1. Možnosti prognózovania reálnej konvergencie SR k EÚ : zborník vedeckých statí k výskumnému projektu aplikovaného výskumu č. 4/2001/08 [elektronický zdroj]. Editori: Pavol Vincúr, Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : EKONÓM, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2948-8.