Počet záznamov: 1  

Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia

  1. DULEBOVÁ, Irina. Využívanie ruských masmédií v procese vyučovania ruského jazyka a problematika precedentného pozadia. In Humanizácia v cudzojazyčnom vzdelávaní 2 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2010. ISBN 978-80-89328-45-1, s. 14-21.
Počet záznamov: 1