Počet záznamov: 1  

Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku DANUBIA, a.s.

  1. SZOGLOVÁ, Viktória. Organizačná štruktúra a deľba rozhodovacích právomocí v podniku DANUBIA, a.s. : diplomová práca. Škol. Štefan Marsina. Bratislava, 2010. 87 s.

Počet záznamov: 1