Počet záznamov: 1  

Cena v podmienkach medzinárodného prostredia

  1. LIPIANSKA, Júlia. Cena v podmienkach medzinárodného prostredia. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 55-59. VEGA 1/0251/08.
Počet záznamov: 1