Počet záznamov: 1  

Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia

  1. VOKOUNOVÁ, Dana - VILČEKOVÁ, Lucia. Možnosti marketingového prieskumu a oblasti jeho využitia. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 76-84
    Ohlasy:
    [1] MIKUŠOVÁ, Marie. 'House' model: system for business performance measurement. In Finanční řízení podniků a finančních institucí : sborník příspěvků z 8. mezinárodní vědecké konference , 6.-7. září 2011, Ostrava. Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2494-9. S. 271-278.
Počet záznamov: 1