Počet záznamov: 1  

Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR

  1. BLAŠKOVÁ, Mária. Hospodárska politika v globalizačnom procese pri formovaní znalostnej ekonomiky SR. In Úloha hospodárskej politiky pri obnove ekonomického rastu : zborník príspevkov z vedeckého seminára : Belušské Slatiny 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3066-8, s. 19-24. VEGA 1/0414/09.
Počet záznamov: 1