Počet záznamov: 1  

Nové médiá v marketingovej komunikácii

  1. LABSKÁ, Helena. Nové médiá v marketingovej komunikácii. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 146-151. VEGA 1/0652/10
    Ohlasy:
    [4] KITA, Pavol - JURKOVIČOVÁ, Lujza - KOVÁČOVÁ, Natália. Zbierka úloh z marketingu pre stredné školy. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. 95 s. [5,618 AH]. KEGA 012EU-4/2011. ISBN 978-80-225-3233-4.