Počet záznamov: 1  

Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch

  1. FILO, Peter. Multilaterálna marketingová komunikácia v projektoch. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 217-225
    Ohlasy:
    [3] DAŇO, Ferdinand - DRÁBIK, Peter. Úspešná kooperácia medzi účastníkmi distribučných procesov ako výsledok efektívnej komunikácie. In Aktuální výzvy marketingu a jejich uplatnění v praxi : [zborník] : vědecké statě : 2. ročník mezinárodní konference : Praha, 14. června 2012 [elektronický zdroj]. - Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2012. ISBN 978-80-7431-090-4, s. 42-51. VEGA 1/0333/11.