Počet záznamov: 1  

Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku

  1. VÝROSTOVÁ, Eva - VÝROST, Tomáš. Možnosti merania vplyvu univerzity na regionálnu ekonomiku. In Teória a prax verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Fakultou verejnej správy UPJŠ v Košiciach. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-736-1, s. 57-63. VEGA 1/4639/07
    Ohlasy:
    [4] MIHALIKOVÁ, Eva. Univerzita a e-learning. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : recenzovaný zborník vedeckých prác účastníkov vedeckej konferencie konanej dňa 30. novembra 2009 v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-791-0. S. 139–145. Dostupné na internete: http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Mihalikova.pdf
    [4] RUČINSKÁ, Silvia. Aká je úloha univerzít v regionálnom rozvoji? In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : recenzovaný zborník vedeckých prác účastníkov vedeckej konferencie konanej dňa 30. novembra 2009 v Košiciach. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. ISBN 978-80-7097-791-0. S. 167-179. Dostupné na internete: http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Rucinska.pdf
    [3] TETŘEVOVÁ, Liběna – SABOLOVÁ, Veronika. University stakeholder management and university social responsibility. In WSEAS transactions on advances in engineering education. ISSN 1790-1979. 2010, vol. 7, no. 7, p. 224–233. Dostupné na internete: http://www.wseas.us/e-library/transactions/education/2010/88-330.pdf